Sunday, 23/09/2018 - 11:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH
 • Mai Anh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng (Phụ trách GD Tiểu học và THCS)
  • Điện thoại:
   0912950555
  • Email:
   anhduc.vq@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng (Phụ trách GD Mầm non)
  • Điện thoại:
   0976808479
  • Email:
   oanhpgdvq@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Giáo Dục
  • Điện thoại:
   0983717397
  • Email:
   hai71vq@gmail.com