Lời giới thiệu Phòng GD&ĐT Vũ Quang

 
 

Phòng GD&ĐT Vũ Quang được thành lập tháng 08/2000 có nhiệm vụ tham mưu cho UBND Huyện về chiến lược phát triển GD&ĐT; quản lý nhà nước đối với các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. 

Là một huyện biên giới khi mới thành lập, cơ sở vật chất các trường học vô cùng nghèo nàn lạc hậu, mạng lưới trường lớp chưa hoàn chỉnh...thì đến nay, huyện Vũ Quang đã có mạng lưới trường lớp hoàn chỉnh từ Mầm non, Tiểu học, THCS, hai trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp và dạy nghề, tạo điều kiện cho con em học tập.
           
Những năm qua, Phòng giáo dục Vũ Quang đã làm tốt công tác huy động, hằng năm tuyển sinh các lớp đầu cấp đạt tỷ lệ 100%; chỉ đạo tốt cuộc vận động "Hai không với bốn nội dung" do Bộ GD&ĐT phát động, găn liền với cuộc vận động : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện có hiệu quả "Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", kỷ cương nề nếp trong các đơn vị trường học được giữ vững, phẩm chất đạo đức nhà giáo ngày càng được nâng lên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Cùng với đó, Phòng cũng chú trọng xây dựng đội ngũ, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đại học tại chức, từ xa...đến nay toàn huyện đã có 100% giáo viên mầm non, 99,4 giáo viê tiểu học, 100% giáo viên THCS đạt chuẩn trở lên. Trong các năm học, Phòng đã triển khai nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nên chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều kết quả khả quan, số lượng học sinh giỏi Tỉnh năm sau cao hơn năm trước; chất lượng đại trà không ngừng được nâng lên.
               
Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2009-2010 đến nay, Phòng GD&ĐT Vũ Quang đều đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; năm học 2009-2010 và năm 2011-2012 được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; Chi bộ Đảng nhiều năm liền được Huyện ủy xếp loại Trong sạch vững mạnh; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc...
               
Phát huy những thành quả đã đạt được, những năm tới, Phòng GD&ĐT Vũ Quang sẻ tiếp tục nổ lực xây dựng Ngành Giáo dục Huyện nhà phát triển cân đối về quy mô, đa dạng về hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của các tầng lớp nhân dân, hướng tơi một xã hội học tập; tập trung quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, ngành học theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, của Huyện nhà, góp phần đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.