Thứ tư, 08/07/2020 - 06:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH
 • Giấy mời KHKT 2018
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Office 2007
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Máy in 1210 và 2900
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 154 lượt tải | 2 file đính kèm
 • May in 1210
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giấy mời tổng kết năm học 2017-2018
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luyện nghe tiếng anh có file word đi cùng.
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 1836 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Các loại phần mềm nhỏ
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 220 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Phần mềm Nero 8
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 186 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Drivers máy in các loại
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 244 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Chụp ảnh màn hình
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chuyển đổi pdf sang doc
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 221 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Phần mềm đổi đuôi nhạc
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 224 lượt tải | 1 file đính kèm