Thứ ba, 03/08/2021 - 02:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH
 • Giấy mời KHKT 2018
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 342 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giấy mời tổng kết năm học 2017-2018
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 353 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 27 - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  | 355 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGHỊ ĐỊNH 39 - TĐKT
  | 316 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TT 07 BỘ NỘI VỤ - TĐKT
  | 337 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 35 - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  | 358 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGHỊ ĐỊNH 65 CHÍNH PHỦ- TĐKT
  | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGHỊ ĐỊNH 42
  | 329 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH- THI ĐUA
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tư 58
  | 309 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIẤY MỜI HỘI KHỎE
  | 332 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIẤY MỜI HỌP NGHỊ ĐỊNH 108
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm