Sunday, 29/11/2020 - 00:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VŨ QUANG - TỈNH HÀ TĨNH
 • Giấy mời KHKT 2018
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giấy mời tổng kết năm học 2017-2018
  | Phòng GD&ĐT Huyện Vũ Quang | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 27 - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  | 292 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGHỊ ĐỊNH 39 - TĐKT
  | 251 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TT 07 BỘ NỘI VỤ - TĐKT
  | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 35 - THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  | 301 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGHỊ ĐỊNH 65 CHÍNH PHỦ- TĐKT
  | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGHỊ ĐỊNH 42
  | 263 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH- THI ĐUA
  | 251 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tư 58
  | 249 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIẤY MỜI HỘI KHỎE
  | 269 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIẤY MỜI HỌP NGHỊ ĐỊNH 108
  | 258 lượt tải | 1 file đính kèm